Начало

 

                                                       

   Търговска компания „Петгруп-Гълъбово“ ЕООД  от 2000 година успешно защитава името си, не само на Българският, но и на Европейският пазар. Времето и опитът са ни научили да задоволяваме и най - високите изисквания на нашите клиенти, като предлагаме винаги качествени услуги и сертифицирани продукти.

Ние сме коректен и предвидим партньор!                                                                                                                                                                                            

Адрес на управление и за кореспонденция: 

България, пощ. код: 6280
гр. Гълъбово, ул. Васил Левски № 18
централа: +359 418 641 50 
e-mail: group5@abv.bg